fbpx
slovník

V sérii sa vyskytujú mnohé vymyslené názvy a pojmy, ktoré v našom svete neexistujú. Tu je stručný slovník pojmov, ktoré sa v príbehu vyskytujú. 

VARUE – podkožný systém, ktorý má mnohé funkcie, vrátane komunikácie a pripojenia na Sieť

CAZZE– nadávka

NONGO– multifunkčný dopravný prostriedok, ktorý zvláda presun po rôznom teréne a zároveň po zasunutí podvozku lieta. Novšie modely sú prispôsobené aj na presun po vode.

NERIAT, NERIATKA – vysoká funkcia na planétach Anarchorance a Valakria. Neriatské rodiny sa podieľajú na dôležitých rozhodnutiach spolu s kráľovskou rodinou.

RASTEN– stavebný materiál podobný sklu, z jednej strany je priehľadný, z druhej nie

RIJÁNEC– vražedná rasa

BODOH – nadávka

CALIBRRI– veľké slnko, okolo ktorého obieha väčšina planét Spoločenstva

MALÉ CALIBRRI– menšie slnko, okolo ktorého obiehajú iba dve planéty

DERATOR – väzenská planéta

TRASIA– zelenina

ŠTVORKA – stanica so správami z celého Spoločenstva

BIELE MESTO – mesto, v ktorom sídli kráľovská rodina Vanvalle. Je celé biele a aj obyvateľstvo nosí iba biele oblečenie.

VISUMA– slnečná sústava

VALANTI–  ľudia, ktorí nadväzujú kontakty s novými planétami a ich obyvateľstvom

FANIT– svietivý kameň

NALATI– obyvateľstvo, ktoré po zničení svojej planéty kolonizovalo Riján

TELEPORTAČNÉ PRECHODY – na rozdiel od klasického teleportu, prepájajú len dve konkrétne miesta a nedá sa cez ne dostať kamkoľvek. Využívajú sa hlavne vo väčších mestách, kde je zakázaná doprava a majú uľahčiť a urýchliť  pohyb obyvateľstva.