fbpx
slovník

V sérii sa vyskytujú mnohé vymyslené názvy a pojmy, ktoré v našom svete neexistujú. Tu je stručný slovník pojmov, ktoré sa v príbehu vyskytujú. 

BODOH – nadávka

BIELE MESTO – mesto, v ktorom sídli kráľovská rodina Vanvalle. Všetky budovy v ňom sú biele a aj obyvateľstvo nosí výhradne (s výnimkou osláv Nového roka) biele oblečenie.

CALIBRRI – veľká hviezda, okolo ktorej obieha väčšina planét Spoločenstva

CAZZE – nadávka

DERATOR – väzenská planéta

FANIT – nerast, svietivý kameň

MALÉ CALIBRRI – menšia hviezda, okolo ktorej obiehajú iba dve planéty

NALATI – obyvateľstvo, ktoré po zničení svojej planéty kolonizovalo Riján

NERIAT, NERIATKA – vysoká funkcia na planétach Anarchorance a Valakria. Spolu s kráľovskou rodinou sa podieľajú na dôležitých rozhodnutiach a vládnutí.

NIHE – stará výskumná stanica, ktorú obsadili piráti a zločinci z celého Spoločenstva a využívajú ju na nelegálne obchody

NONGO – multifunkčný dopravný prostriedok, ktorý zvládne pohyb v rozmanitom teréne a po zasunutí podvozka dokáže lietať

RASTEN – stavebný materiál podobný sklu, priehľadný len z jednej strany

RIJÁNCI – vražedná rasa, ktorá terorizuje mnohé planéty a o ktorej má Spoločenstvo málo informácií

ŠTVORKA – spravodajská stanica so správami z celého Spoločenstva

TELEPORTAČNÉ PRECHODY – na rozdiel od klasického teleportu, ktorým sa dá dostať kamkoľvek, prepájajú len dve konkrétne miesta. Využívajú sa najmä vo väčších mestách, kde je zakázaná doprava. Ich úlohou je uľahčiť a urýchliť pohyb obyvateľstva.

TRASIA – zelenina

VALANTI – ľudia, ktorí nadväzujú kontakty s novými planétami a ich obyvateľstvom

VARUE – podkožný systém, ktorý má mnohé funkcie vrátane komunikácie a pripojenia na Sieť

VISUMA – slnečná sústava